g,4,reklamacje/ Reklamacje - VIKASPORT.PL Agnieszka Wieczorekvikasport.pl
  • PON - PT 900 - 1800
  • 604568146
  • kontakt@vikasport.pl
  • OUTLET
Wszystkie Towary dostępne w Sklepie VikaSport objęte są gwarancją 24 miesiace.

Kupujący przesyła na wskazany przez nas adres .
Koszty dostarczenia towaru  ponosi kupujący.

Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne takie jak rozdarcia,rozcięcia,obtarcia itp.

Przed wyslaniem towaru prosimy o kontakt email lub telefoniczny .
   

Adres firmy 

VIKA-SPORT
ul Billewiczówny 16/1
92-437 Łódz
tel 604 568 146
Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane przez nas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejscowość, data

Do

VIKA-SPORT

ul. Billewiczówny 16/1,92-437 Łódź

 

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślićNewsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji usługi Newsletter, a więc tym samym zamawiam usługę newsletter, tj. wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną, której zasady realizacji określa Regulamin. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.
Oświadczam niniejszym, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz polityki prywatności oraz akceptuję ich treść.
Copyright © Vika Sport 2015-2022